Korupcijos prevencija

Apie  Kelmės mažajame teatre pastebėtus  galimus korupcijos  atvejus piliečiai gali  pranešti:

  • raštu:  adresu Kelmės mažasis teatras, Vytauto Didžiojo  g. 73, LT-86136
  • elektroniniu paštu: kelmesteatras@gmail.com
  • Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu: pranesk@stt.lt
  • ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333

Kelmės mažasis teatras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

  • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
  • Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa;
  • Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui ir Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa.

Kelmės mažajame teatre už korupcijos prevenciją  yra atsakinga administratorė Skaistė Antanavičiūtė