A. Keturakis „Amerika pirtyje“

Režisierius: Algimantas Armonas
Dailininkas: Andrius Seselskas
Kostiumų autorė: Inga Šveistienė

1905m. buvo suvaidintas pirmasis Lietuviškos dramaturgijos  spektaklis „Amerika pirtyje“. Tai buvo visuotinis valios pareiškimas arba pirmas referendumas už lietuvybę.

Spektaklis savo probleminiu aktualumu atspindi ir dabartinę Lietuvos situacija. Režisierius Algimantas Armonas pasirinko statyti šį spektaklį norėdamas atkreipti dėmesį į tai, kad ir kiek metų praeitų, problemos išlieką tos pačios. Vis dar aktualios yra emigracijos, skolų – greitųjų kreditų ir gero gyvenimo iš kitų kišenės problemos. Nuolatinės „tokio gero“ gyvenimo paieškos veda į pražūtį. Spektaklio metu personažai Bekampis, Bekampienė, Vincukas, Agota, Antanas, Faibčikas ir piršlys išryškins  šias problemas. Kelmės mažojo teatro spektaklis „Amerika Pirtyje“ bus vaidinamas žemaičių kalba.