2013 metų veiklos ataskaitos

2013-03-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013-03-31 Finansinės būklės ataskaita
2013-03-31 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2013-03-31 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita
2013-03-31 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2013-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita
2013 I ketvirčio aiškinamasis raštas
2013 I ketvirčio aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2013-06-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013-06-30 Finansinės būklės ataskaita
2013-06-30 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2013-06-30 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita
2013-06-30 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2013-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita
2013 II ketvirčio aiškinamasis raštas
2013 II ketvirčio aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2013-09-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013-09-30 Finansinės būklės ataskaita
2013-09-30 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2013-09-30 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita
2013-09-30 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2013-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita
2013 III ketvirčio aiškinamasis raštas
2013 III ketvirčio aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2013-12-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013-12-31 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2013-12-31 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita
2013-12-31 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita