2014 metų veiklos ataskaitos

2014-03-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014-03-31 Finansinės būklės ataskaita
2014-03-31 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2014-03-31 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita
2014-03-31 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2014-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita
2014 I ketvirčio aiškinamasis raštas
2014 I ketvirčio aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2014-06-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014-06-30 Finansinės būklės ataskaita
2014-06-30 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2014-06-30 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita
2014-06-30 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2014-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita
2014 II ketvirčio aiškinamasis raštas
2014 II ketvirčio aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2014-09-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014-09-30 Finansinės būklės ataskaita
2014-09-30 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2014-09-30 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita (Finansavimo šaltinis: 601)
2014-09-30 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita (Finansavimo šaltinis: 630)
2014-09-30 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2014-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita
2014 III ketvirčio aiškinamasis raštas
2014 III ketvirčio aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2014-12-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014-12-31 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2014-12-31 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita (Finansavimo šaltinis: 601)
2014-12-31 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita (Finansavimo šaltinis: 630)
2014-12-31 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2014-12-31 Finansinės būklės ataskaita
2014-12-31 Grynojo turto pokyčio ataskaita
2014-12-31 Pinigų srautų ataskaita
2014-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita
2014 metų aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2014 metų aiškinamasis raštas