2015 metų veiklos ataskaitos

2015-03-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015-03-31 Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
2015-03-31 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita (Finansavimo šaltinis: 601)
2015-03-31 Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skririamų programoms finansuoti, ataskaita (Finansavimo šaltinis: 630
2015-03-31 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2015 I ketvirčio aiškinamasis raštas
2015 metų II ketvirčio ataskaitų rinkinys
2015 metų III ketvirčio ataskaitų rinkinys
2015 metų ataskaitų rinkinys