2012 metų veiklos ataskaitos

2012-03-31 BL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1
2012-03-31 BL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2
2012-03-31 SL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2012-03-31 Finansinės būklės ataskaita
2012-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita
2012-03-31 Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita
2012-03-31 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2012 I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
2012 I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2012-06-30 BL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1
2012-06-30 BL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2
2012-06-30 SL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2012-06-30 Finansinės būklės ataskaita
2012-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita
2012-06-30 Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita
2012-06-30 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2012 II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
2012 II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2012-09-30 BL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1
2012-09-30 BL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2
2012-09-30 SL 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2012-09-30 Finansinės būklės ataskaita
2012-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita
2012-09-30 Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita
2012-09-30 Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2012 III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
2012 III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (VSAFAS)
2012-12-31 Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2012-12-31 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti ataskaita
2012-12-31 Finansinės nuomos (Lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų metinė ataskaita
2012-12-31 Metinė mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2012 metų Aiškinamasis raštas